HỎI ĐÁP

Công ty TNHH Dược Phẩm K-Holding

Hỏi đáp
  
Câu 1:
Mồ hôi ở đầu ngày một nhiều hơn có phải là bệnh? [Câu trả lời]
Câu 2:
Thanh hầu bổ phế thang có sử dụng được cho trẻ nhỏ [Câu trả lời]
Câu 3:
Mới 27 tuổi bị bạc tóc nên dùng thuốc gì? [Câu trả lời]
Câu 4:
Tiêu ban Giải độc thang có sử dụng được cho phụ nữ [Câu trả lời]
Câu 5:
Sau sinh tăng 20kg, cấy chỉ giảm béo có cho hiệu q [Câu trả lời]

GỬI CÂU HỎI

Tên câu hỏi 
Nội dung câu hỏi 
 

Đăng ký online nhanh chóng
Tiết kiệm chi phí
Không phải chờ đợi
Bảo mật thông tin khách hàng