CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

Công ty TNHH Dược Phẩm K-Holding

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến với Website của chúng tôi!

Chúng tôi hy vọng bạn sẽ hứng thú với trải nghiệm trực tuyến của bạn.

K-HOLDING cam kết duy trì niềm tin với người sử dụng về trang web của mình. Các quy định dưới đây chi phối việc sử dụng trang Web này của bạn.

1. NHỮNG HÌNH THỨC SỬ DỤNG CÓ THỂ ĐƯỢC CHẤP NHẬN

Hãy tự do khám phá trang web của chúng tôi, và nếu có thể, hãy đóng góp tài liệu cho trang web, chẳng hạn như câu hỏi, thông báo và nội dung đa phương tiện (ví dụ như hình ảnh, video).

Tuy nhiên, việc sử dụng trang web và các tài liệu được đưa lên KHÔNG được bất hợp pháp hoặc phản cảm theo bất kỳ phương diện nào. Bạn cần lưu tâm để KHÔNG:

(a) Xâm phạm quyền riêng tư của người khác;
(b) Vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ;
(c) Đưa ra những tuyên bố phỉ báng (kể cả đối với CafeK), liên quan đến nội dung khiêu dâm, có tính phân biệt chủng tộc hoặc bài ngoại, xúi bẩy căm ghét hoặc kích động bạo lực hoặc hỗn loạn;
(d) Tải lên các tập tin chứa virus hoặc dẫn đến các vấn đề về an ninh; hoặc
(e) Bằng cách nào đó gây nguy hiểm cho tính trọn vẹn của trang Web.

Hãy lưu ý rằng K-HOLDING có quyền loại bỏ nội dung bất kỳ mà K-HOLDING tin là bất hợp pháp hoặc phản cảm ra khỏi trang Web.

2. BẢO VỆ DỮ LIỆU

Thông báo về Quyền Riêng tư của chúng tôi áp dụng với toàn bộ dữ liệu hoặc tư liệu cá nhân bất kỳ được chia sẻ trên trang web này.

3. SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm quyền tác giả và nhãn hiệu, trong các tài liệu được K-HOLDING hoặc nhân danh K-HOLDING công bố trên trang web (ví dụ như văn bản và hình ảnh) thuộc sở hữu của K-HOLDING hoặc những đơn vị được K-HOLDING cấp phép sử dụng.

Bạn có quyền sao các trích đoạn của trang web để sử dụng riêng cho chính mình (ví dụ, sử dụng vì mục đích phi thương mại) với điều kiện là bạn giữ nguyên và tôn trọng mọi quyền sở hữu trí tuệ hoặc được sự đồng ý của K-HOLDING bằng văn bản.

4. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

K-HOLDING bảo đảm tính chính xác của tư liệu trên trang web của mình và cố gắng tránh thiếu sót, chúng tôi không chịu trách nhiệm về thông tin không chính xác, những thiếu sót, gián đoạn hoặc sự kiện khác có thể gây tổn hại cho bạn, bất kể là trực tiếp (như hỏng máy tính) hay gián tiếp (như giảm lợi nhuận).
Trang web này có thể chứa các đường dẫn ra ngoài K-HOLDINGK-HOLDING không kiểm soát các trang web của bên thứ ba, không nhất thiết xác nhận chúng và cũng không nhận trách nhiệm bất kỳ về chúng, kể cả nội dung, tính chính xác hoặc chức năng của chúng. Do đó, chúng tôi đề nghị bạn xem xét kỹ các thông báo pháp lý về các trang web của bên thứ ba như vậy, kể cả việc khiến bạn được cập nhật về những thay đổi bất kỳ của chúng.

5. LIÊN HỆ

Trang web này do K-HOLDING vận hành.

Nếu bạn có câu hỏi hoặc bình luận bất kỳ về trang web, xin liên hệ với chúng tôi bằng

(i) Gửi thư điện tử đến địa chỉ k.holding247@gmail.com 
(ii) Gọi điện thoại đến hotline 0968.991.626
(iii) Gửi thư trực tiếp đến

6. THAY ĐỔI

K-HOLDING bảo lưu quyền thay đổi các điều khoản sử dụng này. Hãy thường xuyên cập nhật trang này để xem lại các điều khoản và thông tin mới nhất.