CHÍNH SÁCH & QUY ĐỊNH CHUNG

Công ty TNHH Dược Phẩm K-Holding

Chính sách sửa, hủy đơn hàng

Chính sách hủy đơn đặt hàng của K-HOLDING thay đổi tùy thuộc vào "số ngày giao hàng" đã được công bố của các sản phẩm, và việc hủy đơn đặt hàng có thể không được chấp nhận. Vui lòng liên hệ với bộ phận Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng của K-HOLDING nếu quý khách có bất kỳ yêu cầu về việc thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng. Chúng tôi cảm ơn Quý khách hàng đã hiểu và hợp tác.

Yêu cầu thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng có thể được chấp nhận trong giờ làm việc thông thường, trước ngày dự kiến giao hàng một ngày làm việc. Lưu ý rằng yêu cầu thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng vào hoặc sau ngày giao hàng dự kiến sẽ không được chấp nhận.

Xin lưu ý rằng việc thay đổi hoặc hủy đơn đặt hàng sẽ không được chấp nhận sau giờ làm việc thông thường.

VD: Nếu đơn đặt hàng quy định "Số Ngày Giao Hàng" là 3 ngày, sản phẩm đặt mua được giao vào ngày làm việc thứ 3 (ngày giao hàng tiêu chuẩn)